Sevtap Demirci

Sevtap Demirci Siyasi Tarih ve Lozan

Hakkında

İstanbul doğumlu olan Doç.Dr Sevtap Demirci lisans derecesini Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nden aldıktan sonra yine aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını sürdürürken Boğaziçi Üniversitesine asistan olarak giren Demirci, araştırmalarına İngiltere’de devam ederek sırasıyla önce Cambridge Üniversitesi’nde Uluslar arası İlişkiler master derecesi ve sonrasında da London School of Economics and Political Science’ da diplomasi tarihi alanında doktora derecesini almıştır. Bu süre zarfında Cambridge Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Faculty of Oriental Studies de öğretim üyesi olarak görev yapan Demirci, araştırmalarını bitirip bağlı bulunduğu kurum olan Boğaziçi Üniversitesine geri dönmüştür. Halen bu üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora dersleri veren ve yayınlanmış kitap, makale ve tercümeleri bulunan Demirci, aynı zamanda Harp Akademilerinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak seminerlerini sürdürmektedir.