Karşılaştırmalı Türkiye ve Dünya Tarihi

Karşılaştırmalı Türkiye ve Dünya Tarihi

Moderatör: Jak Soref
Uzmanlık Alanları: Dinler tarihi- Yakın Tarih
Tarih: 3 Ekim 2019 Perşembe’den itibaren her Perşembe, saat 11:00/13:00 arası

Amaç ,günümüz Türkiyesini ve dünyayı anlayabilmek için geçmişin incelenmesidir.
Bu amaçla Osmanlı’nın kuruluşundan yıkılışına kadar ve Türkiye Cumhuriyetinin günümüze kadar önemli yıllarını inceleyerek , “O sırada dünyada ne oluyordu?” konusunu sistematik bir biçimde karşılaştırmalı olarak anlatmaktır.

Bu çerçeve içinde incelenecek konular :

OSMANLI VE TÜRKİYE’DE

Anadolu , Medeniyetler beşiği
Osman Beyliği kuruluş süreci
Osmanlı Devletinden İmparatorluğa geçiş

Osmanlıda Devlet sistemi Osmanlı’da “Mutlak iktidar meselesi”

Osmanlı’nın en güçlü zamanları Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı’da denizcilik

AVRUPA VE BATI DÜNYASINDA

Roma İmparatorluğu , büyüme-parçalanma- yıkılış

1300 yılları

Ortaçağ Avrupasında göçebe – yerleşik çatışması

1400 ‘lü yıllar

Avrupada Ortaçağ : Feodalite – Monarşi İngiltere ve Fransa örneği

1492 den sonra

Amerika Kıtasının keşfi neleri değiştirdi Avrupada Reform ve Rönesansın gelişmesi

İngiltere ve Fransa’da “Mutlak iktidar” meselesi ve demokratik kurumların doğuşu

1600’lü yıllar

İngiltere ve Fransa örneği
Şarlken -Kutsal Roma Germen İmparatorluğu İngilterede denizcilik

Osmanlı-Avrupa ülkeleri ,bilim ve felsefe konusunda karşılaştırmalar Kuruluştan 18.yüzyıla kadar

Osmanlı’da duraklama

Osmanlı’da gerileme

Osmanlı’da yenilenme ve batılılaşma çabaları

Mısır ülkesi (Osmanlı toprağı) iken günümüze kadar hikayesi

Osmanlı İmparatorluğu son 120 yıl,çöküşe kadar Osmanlı – İngiltere ilişkileri hikayesi
Osmanlı- Çarlık Rusyası ilişkileri hikayesi Osmanlı – Almanya ilişkileri hikayesi

Osmanlıda Jön Türkler ve İttihat Terakki hikayesi

1700’lü yıllar

İngiltere ve Fransa’da kolonial sistemin yaygınlaşma Kuzey Amerika’nın kolonizasyonu
USA bağımsızlık ilanı

1800 ‘lü yıllar

Avrupa’da Endüstriyel devrim başlangıç ve gelişme İhtilalden sonra Fransa’nın hikayesi
Napolyon’un hikayesi
Restauration ‘dan günümüze Fransa’nın hikayesi

Avrupanın hikayesi 1800-1914 ‘e kadar İngiltere
Çarlık Rusyası
Almanya ve Fransa

Amerika Birleşik Devletleri hikayesi

1789 Fransız ihtilali ve etkileri

1914’ten sonra

Osmanlı WW1 savaşını nasıl yaşadı Osmanlı’nın çöküşü hikayesi

Anadolu’da Türk Kurtuluş Savaşı hikayesi

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu 1923
İlk 10 yılın hikayesi ve Cumhuriyet Devrimleri

Türkiyede Atatürk döneminin sonu

Türkiye WW2 yi nasıl yaşadı İsmet İnönü devri

Türkiye’de çok partili demokrasinin başlangıcı

Demokrat Parti (Menderes) Dönemi 27 Mayıs 1960 darbesi
Süleyman Demirel dönemi
Bülent Ecevit’in hikayesi

Necmettin Erbakan’ın hikayesi
12 Eylül 1980 darbesi
Turgut Özal (ANAP) Dönemi S.Demirel’in Cumhurbaşkanlığı) 2002 AKP’nin iktidara geçişi
2002 – 2019 Türkiyesi’nin hikayesi Türkiye’nin Avrupa Birliği serüveni

WW1 SAVAŞI (1914-1918)
Avrupa WW1 savaşını nasıl yaşadı

1918 – 1933 arası

1917 Rusya’da Bolşevik ihtilalinin hikayesi

Sovyet Sosyalist Cumh.Birl. Hikayesi ,çöküşe kadar Almanya’da Weimar Cumhuriyetinin hikayesi Hitlerin siyasi yükselişi

1933 -1939 arası

Almanya’da Nazi Cumhuriyetinin hikayesi

1939 – 1945 arası (WW2 savaşı)

(III:Reich)

Avrupa’da WW2 savaşı
Holokost olayının hikayesi
Uzak Doğu ve Pasifik’te WW2 savaşı nasıl yaşandı

1946 ‘dan sonra

Avrupa’nın WW2 savaşından sonra yeniden kurulması ve gelişmeler
Marshall planı , Nato , Avrupa Birliği hikayesi İsrail Cumhuriyet’inin kuruluş hikayesi ve Filistin- İsrail sorunu ,günümüze kadar

1946 – 1990 “iki kutuplu dünya” SSCB ‘nin kuruluştan çöküşe hikayesi

Özel konular :
USA devletinin kuruluştan günümüze etkileri Winston Churchill’in hikayesi
JFK’nın ve Kennedy ailesinin hikayesi

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve yerinizi ayırtmak için bize ulaşabilirsiniz.