Tasavvuf Felsefesi

Tasavvuf Felsefesi

Moderatör: Sadık Acar
Uzmanlık Alanları: Felsefe, tarih
Tarih: 2 Ekim Çarşamba’dan itibaren her çarşamba, saat 14:00/16:00 arası

Tasavvuf Felsefesi ve Tasavvufta Temel Kavramlar

Doğada var olan canlılar arasında yalnızca insan “Nereden geldim?”, “Nereye gidiyorum?” sorularını soran varlıktır. İnsan varoluşta anlam arayan ve bu arayışla da doğadan ayrılan enasıl kullanıldığı ve bu geleneğin bugün bize neler söylediğine yoğunlaşılacaktır.

1. Hafta: Tasavvuf nedir, nerede başlamıştır?

Bugün tasavvuf gelenekleri yaşıyor mu?

Bir örnek yaşantı olarak: Melamilik

Tasavvuf günümüz insanına ne söylüyor?

2. Hafta: Tasavvufta varlık anlayışı

İlahi varlık aşamaları/mertebeleri nelerdir?

Hak, Allah, Rab ve Zat kavramları

Allah’ın zatının bilinemez oluşu

3. Hafta: Tasavvufta Hak, Alem ve İnsan ilişkisi

Bir ayna olarak evren düşüncesi

İlahi isimlerin evrende ortaya çıkışı

Evrenin insan karşındaki eksikliği

4. Hafta: Tasavvufta insan mertebesi

Tasavvufun insan anlayışı nedir?

İnsan-ı Kamil kimdir?

Beşer ve İnsan farkını nasıl anlamalıyız?

İnsanın gelişiminde peygamberlerin varoluşlarını nasıl anlamalıyız?

5. Hafta: Tasavvufta nefs mertebeleri

Nefs mertebeleri nedir?

Nefs durumlarındaki farklılıklar nasıl anlaşılır?

“Nefsini bilen Rabbini bilir” hadisi bize ne söylüyor?

“Her nefs ölümü tadacaktır” ne demektir?

6. Hafta: Tasavvufta Akıl mertebeleri

Tasavvufta aklından ne anlaşılıyor?

Akıl doğuştan mıdır, inşa mı edilir?

Akıl mertebeleri nelerdir?

Dinin akla teklif edilmesi ne demektir?

7. Hafta: Tasavvufta ayan-ı sabite kavramı

Ayan-ı sabite kavramı nedir?

Varlıkların ortaya çıkışı nasıl mümkün olmaktadır?

Varoluşun ilk örnekleri bilinebilir mi?

Sürekli yaratımdan ne anlamalıyız?

8. Hafta: Tasavvufta irade kavramı

Tasavvufta irade kavramı nedir?

Mürid ve mürşit kavramlarından ne anlamalıyız?

İnsan iradesi mümkün müdür?

Kader ve Kaza’dan ne anlamayız?

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve yerinizi ayırtmak için bize ulaşabilirsiniz.