Klasik Müzik Tarihi – 5. yıl

Klasik Müzik Tarihi - 5. yıl

Moderatör: Ufuk Çakmak
Uzmanlık Alanları: Güzel Sanatlar
Tarih: 1 Ekim 2019 Salı’dan itibaren her Salı, saat 11:00/13:00 arası

Orta Romantizmden Geç Romantizme

Klasik Batı Müziği geleneğini tek sesli ilahi kökenlerinden itibaren tarihsel perspektifte inceleyen seminer dizimiz, 4. yılın sonunda 19. yüzyıl romantizminin ağır topları olan Brahms ve Wagner’i karşılaştırmalı bir perspektife oturtmuştu. Dizimiz bu yıl bir taraftan Brahms’ı takip eden post-Brahmsiyen besteciler ve Wagner yenilikçiliğini takip eden deneyciler arasındaki çatışmanın izlerini sürmeye devam ederken, diğer yandan Orta Avrupa’nın diğer ülkeleri ve Rusya’da alevlenen ulusal gelenekleri mercek altına alıyor. Büyük romantiklerden Çaykovski’nin önemli duraklardan biri olacağı bu sezon, 19. yüzyılın düşünce ve sanat akımlarını, geç romantizme doğru tonalitenin giderek kırılışını ve yerine atonaliteye bırakışını da inceliyor. Orta romantik üslubun önemli bestecileri incelendikten sonra Puccini, Scriabin ve Rachmaninoff gibi geç romantiklere ulaşmayı hedefliyor.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve yerinizi ayırtmak için bize ulaşabilirsiniz.