Dinler Tarihi

Dinler Tarihi

Moderatör: Jak Soref
Uzmanlık Alanları: Dinler Tarihi
Tarih: 2 Ekim Çarşamba’dan itibaren ve her Çarşamba, saat 11:00/13:00 arası

Günümüz dünyasını daha iyi anlamak amacıyla ,insanlığın fikri gelişme macerasının tarihsel anlatımı çerçevesinde ,Jak Soref kültür dünyamızı en çok etkileyen üç semavi dinin birbirlerini etkilemeleriyle beraber anlatılacağı bir dizi seminer gerçekleştirecektir.

KONULAR

Kainatı bir algılayış şekli olarak din .

İnsan evrimi

Antik dinlere kısa bir bakış .

Monotheizmin kökenleri

Yahudilik:

Kaynaklar : Tanak, Talmud, Kabala

Kutsal kitap :felsefi ve tarihsel bakış

Doktrin, ibadetler , sembolizm

Jerusalem mabedi ,Hıristiyanlık ve İslam’la ilgisi

İslam ve Hıristiyanlığa Yahudiliğin etkileri

Hz. İsa zamanında Yahudilik

2.ci diasporadan sonra Yahudilik

Sefarad, Aşkenaz, Hassidik

Yahudiliğin popüler yorumları, mistik yorumları (Kabala)

Yahudi ibadeti

Yahudi bayramları

Yahudi takvimi

Gelenekler

Yahudilikle ilgili özel konular: Oral Law, Talmud, Nuh kanunları

Yahudi geleneğinin kültür dünyamıza etkileri

 

Hıristiyanlık:

Yahudilikle ilgisi

Hz.İsa nın hayatı

St.Paul , St Pierre

Roma imparatorluğunda Hıristiyanlık

Hıristiyan mezhepleri:Katolik,Ortodoks,Protestan ve diğerleri

İnciller ve diğer kutsal metinler

Hıristiyan teolojisi, teslis (kısaca)

Sacrements

Hıristiyan ibadeti ve ruhban sınıfı

Ortodoksluğun tarihsel hikayesi: İstanbul ,Ortodokslar ve Osmanlı

Hıristiyan geleneğinin kültür dünyamıza etkileri

Hıristiyanlıkla ilgili özel konular :

Amerikan Protestanlığı

Hıristiyanlığın diğer dinlere bakışı

İslamın Hıristiyanlığa bakışı

Papalık ve Vatikan , tarihsel bakış

Opus Dei

Katolik kilisesi ve modern dünya

 

İslam:

İslam öncesi Arabistan

Kuran ve Hz. Muhammed

İslam kaynakları: Hadisler,Kuran,Tefsir-fıkıh

Hz.Muhammed zamanında İslam

Dört halife dönemi

Hz.Ali

Sünni gelenek

Şiilik

Türkler nasıl Müslüman oldular

Anadolu’da İslam :Alevilik

Tasavvuf

Yahudilik ve Hıristiyanlığın İslam dinindeki etkileri

 


Tek seanslık dersler:

Sabetay Sevi ve Türkiye’de “Dönmeler” olayı

Masonluk (Kaynakları, Dünyada ve Türkiye’de Masonluk)

Bilim tarihiyle ilgili özel konular:

Yaratılış ve evrim

Mistisizm ve bilimsellik

İstanbul ve Hıristiyanlık: Ayasofya efsaneleri

Antik İskenderiye kütüphanesi

Toplam : 30-32 seans

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve yerinizi ayırtmak için bize ulaşabilirsiniz.