Dinler Tarihi

Dinler Tarihi

Moderatör: Jak Soref
Uzmanlık Alanları: Dinler Tarihi
Tarih: 3 Ekim 2018 Çarşamba’dan itibaren her Çarşamba saat 11:00/13:00 arası

Günümüz dünyasını daha iyi anlamak amacıyla ,insanlığın fikri gelişme macerasının tarihsel anlatımı çerçevesinde, Jak Soref kültür dünyamızı en çok etkileyen üç semavi dinin birbirlerini etkilemeleriyle beraber anlatılacağı bir dizi seminer gerçekleştirecektir.

Konular

Kainatı bir algılayış şekli olarak din .

İnsan evrimi Antik dinlere kısa bir bakış

Yahudilik:

Kaynaklar : Tanak, Talmud,Midraş,Kabala

Kutsal kitap :felsefi , tarihsel ve kritik bakış

Doktrin, ibadetler , sembolizm

Jerusalem mabedi ,

Hıristiyanlık ve İslam’la ilgisi

İslam ve Hıristiyanlığa Yahudiliğin etkileri

Ortaçağ da Avrupada Yahudilik

Fransız devriminden sonra Yahudilik (1789-1945)

Yahudi ibadeti Günümüzde dünyada modern Yahudilik

Hıristiyanlık:

Yahudilikle ilgisi

Hz.İsa nın hayatı

St.Paul zamanında hıristiyanlık

Roma imparatorluğunda Hıristiyanlık

Hıristiyan mezhepleri:Katolik,Ortodoks,Protestan ve diğerleri

İnciller ve diğer kutsal metinler

Sacrements(Hıristiyan inançları)

Hıristiyan ibadeti ve ruhban sınıfı

Hıristiyan geleneğinin kültür dünyamıza etkileri

Amerikan Protestanlığı Hıristiyanlığın diğer dinlere bakışı

İslamın Hıristiyanlığa bakışı

İslam:

İslam öncesi Arabistan

Kuran ve Hz. Muhammed

Dört halife dönemi

Hz.Ali

İslam kaynakları: Hadisler,Kuran,Tefsir-fıkıh

Şiilik Sünni gelenekler

İslam mezhepleri

Yahudilik ve Hıristiyanlığın İslam dinindeki etkileri

Anadoluda İslam : Tasavvuf ,Alevilik

 

Din ve Bilim tarihiyle ilgili özel konular:

Yaratılış ve evrim    Tek seans

Mistisizm ve bilimsellik Tek seans

İstanbul ve Hıristiyanlık: Ayasofya efsaneleri Tek seans

Aydınlanma devri Rönesans , kilisenin bilime karşı tutumu Tek seans

Astronominin tarihsel gelişmesi ve dinlerle ilişkisi Tek seans

Masonluk Tek seans

Antik İskenderiye kütüphanesi Tek seans

Pythagoras Mistik insan ve bilim adamı Tek seans

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve yerinizi ayırtmak için bize ulaşabilirsiniz.